اسب تروا

8.10

عنوان: اسب تروا

نویسنده: حسن شعله سعدی

ناشر: بازتاب فرهنگ

موضوع: داستان های کوتاه فارسی

رده سنی: بزرگسال

تعداد صفحات: 112

تعداد:
مقایسه

توضیحات

معرفی کتاب اسب تروا رمانی نوشته حسن شعله سعدی

نخستین بار در شوروی سابق برای کشف یا ایجاد نقطه ضعف افراد خوشنام و تاثیر گذاردرجامعه که با دولت همسو نبودند،حیله ای اندیشیدند و زنان هرزه ای را وارد زندگی اینگونه افراد می کردند و با تهیه عکس از صحنه های چندش آور سکسی و مدارک دیگر، سقوط آن هارا در ورطه‌ی فساد ثبت و ضبط می کردند و موجبات نابودی شان را فراهم می ساختند و اورا تهدیدمی کردند که اگراز حکومت تمکین نکند این اسناد را افشاء خواهند کرد.

نام آن هرزگان را کاسپارو(گنجشک) گذاشته بودند. در جاهای دیگر ازجمله ایران، به چنین زن هائی پرستومی گویند.کاری که کاسپارو ها می کردند تا اندازه ای شبیه اسب تروا بود که یونانی ها با حیله آن را وارد تروا کردند و نیمه های شب که همه مردم در مستی و غفلت و بیهوشی بودند،سربازانی که درداخل این اسب چوبی حضورداشتند ازآن خارج شده درب های شهر را باز کردند و ارتش یونان که درجنگل های نزدیک شهر پنهان شده بودند ، وارد شهر شده آن را ویران و اشغال کردند.آشیل قهرمان یونانی درهمین حادثه کشته شد.

موضوع اسب تروا دست مایه و مبنای این کتاب است (اسب تروا)است.دراین کتاب معلمی که با فوت پدر سرمایه دارش، در بازارتهران برای خود تجارت خانه ای راه انداخته با استفاده از توان مالی و مشورت های دوست خانوادگی خود ابتدا به نمایندگی درشورای بازار و سپس شورای شهر می رسد و سپس قصد نیل به مناصب بالا تری دارد،مواجه با یکی از همین پرستو ها شده و بلحاظ احساس سرخوردگی و سقوط پس از کشف ماموریت کثیف این زن،او را می کشد. به بخشی از کتاب توجه کنید:

با تصور اینکه به زودی قدرت سیاسی،قدرت مادی مرا تکمیل می کند و بسرعت ازبقیه مردم و حتی همکارانم متمایز می شوم احساس وجد می کردم.صفحه43

حالا من بودم و تنهائی،امور پیچیده و وسیع تجارت،اقتصاد و سیاست.اینگونه بود که پای هدیه به زندگی ام باز شد.صفحه 63

کیفیت مقام وشغل سوژه و تاثیری که چنین مقامی می تواندبر روند جریان امور بگذارد و مهم تر از آن مانعی که می تواند بر سر راه صاحبان قدرت ایجادکند، زمینه را برای ماموریت کاسپارو ها هموار می سازد و انباشته شدن امور و نیاز به یک پشتیبان مادی و معنوی، حضور کاسپارو را در زندگی شخصی و شغلی سوژه توجیه می نماید.نفوذ کاسپارو ها اولین گام در گمراهی مسئولینی است که هدف قرارگرفته اند.در مراحل بعدی با پرداخت پول و هدایای ارزشمند زمام عقل و فکر سوژه را بدست می گیرند.

کثرت کار و اهمیت آن، بی اعتمادی به اطرافیان و ایجاد نظریه توطئه در ذهن سوژه، این امکان را فراهم می کند که کاسپارو در یک مجلس بزرگداشت یا شبیه به آن با سوژه آشنا و کم کم دوست و دست آخر معشوقه اش شود.دراین داستان کاسپارو بانام هدیه براساس فراخوانی که سام(سوژه – قهرمان)برای استخدام یک منشی منتشر کرده بود وارد زندگی کاری و سپس شخصی سوژه شد.ازهمان آغاز کار خودرا چلچله که نام دیگر پرستو است و همچنین نام مستعار هدیه معرفی می کند.هرکدام از این نام هارا نویسنده براساس محتوای داستان انتخاب کرده است.

رفتار بسیار دوستانه هدیه و بکارگیری زیبائی های زنانه اش تدریجا توجه سام (سوژه)را نسبت به او از یک منشی به یک معشوق تغییر داد.کار برای هدیه و روسایش برای بدام انداختن سام بسیار ساده تر از آن شد که پیش بینی کرده بودند.با تغییر نوع روابط هدیه و سام شرایط کاری سام نیز تغییر کرد و بعنوان عضوشورا رای بالائی آورد. او این میزان رای را ناشی از عملیات هدیه و دوست خانوادگی اش می دانست.پس از انتخاب، بعنوان کادو یک برگ چک و یک دستگاه اتوموبیل به وی تحویل شد اما فهمید این هدایا را روسای هدیه تقدیم کرده اند و از آن پس احساس خطر و بی اعتمادی نسبت به هدیه در وی ایجاد می شود.

بشدت عصبی و بی قرار شده بودم.ساعت هفت بعداز ظهر بود.از هدیه خبری نشد.فکرم کار نمی کرد. درامواج خروشان تصورات گوناگون غوطه ور بودم و به هیچ نتیجه ای نمی رسیدم.فکر می کردم از این چک اهدائی،دردسرهایم شروع خواهد شد.درهمین افکار بودم که زنگ در بصدا درآمد.در را که باز کردم پستچی را دیدم که بسته ای را آورده بود.بمحض مشاهده من سلام کرد و آن را پس از اخذ رسید، تحویل داد.بسته را باز کردم یک عدد لوح فشرده و یک دسته کلید بود.لوح را روی کامپیوتر گذاشتم و مشاهده کردم.درکمال تعجب دیدم کلیه مراحل تحویل چک توسط ب1بمن را ضبط کرده اند.صفحات94و95

اینگونه،سوژه را خلع سلاح می کنند تا قادر به کوچک ترین نافرمانی نشود.همه جای دنیا همینطور است.از یک سو دلبری و ترفندهای حرفه ای زنانه،از سوی دیگرامتیازات و امکاناتی که درصورت تمکین از روسای کاسپارو حاصل می شود قدرت مقاومت را دربیشتر افراد می شکند.بخصوص که این افراد با اعلام اینکه در رده های بالای حکومت دوستان و پشتیبانانی دارند که هر مشکلی را بسادگی حل می کنند،برجسارت سوژه می افزایند.

اما نکته ای که نمی توان از آن غافل شد این است مه بعضی از سوژه ها زمینه انحراف را دارند.اگر تا کنون منحرف نشده اند یا امکاناتش فراهم نشده یا مخفی کاری کرده اند.جال این است که پاسپارو هنگامی که سوژه را مستعد جلب اعتماد می بیند با اقرار تلویحی به بخشی از نقشه ای که توسط او اجراء شده و سوژه را به دام انداخته است سعی در جلب هرچه بیشتر اعتماد و بی تفاوتی نسبت به مخاطراتی که درپی دارد،می نماید.بدین ترتیب سوژه با خیالی راحت بدنبال حداکثر لذت و منفعتی است که کاسپارو ارائه می کند.به این بخش از کتاب توجه کنید که گفتگوی هدیه(پرستو) با سوژه است:

سام! اینکه با چه نقشه ای و توسط کدام سازمان به هم مرتبط شدیم،اهمیتی ندارد.مهم این است که من واقعا تو را دوست دارم و زندگی با تو برایم بسیار زیبا و عاشقانه است.سعی می کنم جای خانواده قبلی را برایت پرکنم و چون مال منی برای حفاظت از تو هرکاری که لازم باشد انجام می دهم.به من اعتماد کن و امور شورا را به دقت انجام بده.آن ها وابسته به یک جریان مخفی هستند و هدفشان نفوذ در همه‌ی ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی بمنظور کسب مال و موقعیت اجتماعی (و البته شناسائی مسئولان متمرد) است.

این ها ادعا می کنن که عواملی دارن که مانع این کارها می شن.تا حالاهم همینطور بوده.تو غصه نخور همه چیز درست می شه.صفحه77

وقتی که سوژه پله پله نردبان قدرت را طی می کند،در طول مسیر به رویاها و آرزوهایش می اندیشد و با وجدانش دست و پنجه نرم می کند.هرکجا که اقدامی توجیه عقلی ندارد، وجدان دخالت می کند.دراین وضعیت یا وجدان غالب می شود و اوضاع را اصلاح می نماید یا سرکوب و از ضمیرسوژه تشنه قدرت خارج می گردد.این کارکرد قدرت بویژه قدرت سیاسی است. تئوری توطئه از همین جا در ذهن شخص شکل می گیرد.به بخش دیگری از کتاب نگاه کنید:

فکر می کردم عجب دنیائی است این دنیای سیاست! ظرف نیم ساعت می توان چهره عوض کردبدون این که کسی  به آن اهمیتی بدهد.این ها که امروز پشت سرمن هستند،امکان دارد فردا روبروی من قرارگیرند و علیه من اقدام کنند.این یعنی آدم فروشی سیاسی!در این دنیای نا خوشایند ارزش آدم ها به میزان سودی است که به همراهان می رسانند.اگر سودی درکار نباشد، موقعیت و مقامی هم درکار نیست.

.اگر چنین باشد از همین حالا تکلیف وجدان روشن است.قدرت فاتحه‌ی وجدان را می خواند.صفحه85

دام های سیاسی را بنحوی می گسترند که از امتیازات اهدایی استفاده کنید یانه در گرداب فرو رفته اید:

بی آنکه سوژه انتظار داشته باشد یا متوجه شود، با اطلاعاتی که از روحیه و نیازهای سوژه از کاسپارو گرفته اند،برنامه تطمیع و تهدید سوژه را اجراء می کنند.

  • من….از شرکت بازرگانی……تماس می گیرم
  • فرمایشتون چی هست؟
  • نظرتون راجع به چک چیست؟چرا پاس نکردید؟پاس کنید یانکنید مدارک حکایت از دریافت توسط شما دارن! پس بهتره که پاسش کنید.اتوموبیل هم که هنوز روبروی منزلتون جا خوش کرده.دسته کلید مربوط به اونه.سوار شوید و لذت ببرید.

دوباره زنگ تلفن به صدا درآمد:

  • بله؟
  • گفتم که یک دستگاه اتوموبیل بنز در خیابان روبروی منزلتان پارک شده.سویچش همانست که در اختیارتان است.ازش استفاده کنید.سندش بنام شما صادرشده و در داشبورد است.تا دزدها آن را نبرده اند،آن را بردارید.صفحات95/96

قدرت طلبان بی شماری طعمه این گونه افراد می شوند و این روند پایان ناپذیر است.

تاب های مرتبط

1-معرفی کتاب اسب تروا در یوتیوب

2- معرفی کتاب اسب تروا در آپارات

اطلاعات بیشتر

نویسنده

حسن شعله سعدی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Show only reviews in فارسی (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسب تروا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.