آنتی دورینگ

16.00

عنوان: آنتی دورینگ؛ دورینگ در علم
نویسنده: فریدریش انگلس
مترجم: عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
موضوع: ماتریالیسم دیالکتیک/ مارکسیسم — فلسفه
رده سنی: بزرگسال
تعداد صفحات: 368

تعداد:
مقایسه

توضیحات

آنتی دورینگ اثر فردریش انگلس

“آنتی دورینگ” یا “دورینگ در علم” در اصل مجموعه ای از مقالات روزنامه ای “فردریش انگلس” علیه دورینگ بود، که تا حدودی سوسیالیست، تا حدودی اصلاح طلب و تا حدودی لیبرال بود؛ اما به زودی خوانندگان متوجه شدند که این خلاصه ای عالی از دیدگاه های “انگلس” در فلسفه، نظریه ی سیاسی، تاریخ، اقتصاد و سوسیالیسم است، بنابراین همه ی مقالات یکجا در این کتاب تلفیق شدند.
“آنتی دورینگ” یا “دورینگ در علم” موضوعات مختلفی را پوشش می دهد. بخش اول کتاب از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا یکی از معدود نسخه های خطی اولیه است که درباره فلسفه ی مارکسیستی علم (معروف به “ماتریالیسم دیالکتیکی”) و تفاوت های آن با اثبات گرایی و ایده آلیسم کانتی نوشته شده است.
بخش دوم شامل طیف وسیعی از موضوعات، مانند تاریخ نظام های حقوقی و تاریخ اتحاد آلمان که هر دو نمونه های خوب فلسفه ی مارکسیستی تاریخ (یا “ماتریالیسم تاریخی”) بودند و اقتصاد سیاسی است، که در آن گزیده ای از کتاب “سرمایه” به قلم “کارل مارکس” ارائه شده است. قسمت آخر “آنتی دورینگ” از “فردریش انگلس”، مهم ترین قسمت کتاب از دیدگاه سیاست است؛ زیرا به سوسیالیسم، ریشه های آن (سنت سیمون ، فوریه ، اوون) و تفاوت های آن با آنارشیسم شاخه ها، به ویژه برنامه ریزی مرکزی اجتماعی از اقتصاد می پردازد. “فردریش انگلس” چند پیش بینی از آنچه که معتقد است سوسیالیسم باید باشد و خواهد شد، ارائه می کند اما مهمتر از همه، “انگلس” بیان می کند که سوسیالیسم باید در مقابل سرمایه داری چه باشد؛ بدین معنا که سوسیالیسم باید از بین بردن سیستم دستمزد، پول به عنوان انباشت ثروت و تقسیم سخت گیرانه ی کار را مورد هدف قرار دهد.

درباره نویسنده

فردریش انگلس (زادهٔ ۲۰ نوامبر ۱۸۲۰ در ووپرتال – درگذشتهٔ ۵ اوت ۱۸۹۵ در لندن) فیلسوف و انقلابیکمونیست آلمانیو نزدیک‌ترین همکار کارل مارکس بود که به همراه او «مانیفست کمونیست» و آثار تئوریک دیگریرا نوشت. آثار تئوریک او و مارکس را اولین آثار تئوریکمونیستیمی‌دانند.
فردریش انگلس (زادهٔ ۲۰ نوامبر ۱۸۲۰ در ووپرتال – درگذشتهٔ ۵ اوت ۱۸۹۵ در لندن) فیلسوف و انقلابیکمونیست آلمانیو نزدیک‌ترین همکار کارل مارکس بود که به همراه او «مانیفست کمونیست» و آثار تئوریک دیگریرا نوشت. آثار تئوریک او و مارکس را اولین آثار تئوریکمونیستیمی‌دانند.
انگلس دوش به دوش مارکس، برای پایه گذاری تئوری علمی سوسیالیسم، تدوین برنامه مبارزاتی کارگران اروپایی و ایجاد حزب طبقه کارگر، پیگیرانه شرکت کرد. وی در شهر «بارمن» آلمان به دنیا آمد. از آغاز جوانی مشتاقانه میخواسته در پیکار علیه روابط موجود شرکت فعالانه ‌ای داشته باشد. در سال ۱۸۴۱ به هنگام گذراندن سربازی در اوقات فراغت در جلسات سخنرانی دانشگاه‌ها حضور می‌یافت و با افکار نو آشنا میشد. در همین سالها همانند مارکس، انگلس نیز به جناح چپ پیروان هگل پیوست و به دنبال آن، در سن ۲۲ سالگی اولین اثر انتقادی خود زیر عنوان «شلینگ و اشراق » را نوشت و طی آن از نتیجه گیری‌های محافظه کارانه و نیز تناقضات مربوط به دیالکتیک غیر مادی «شلینگ» انتقاد کرد.
بنا به خواست پدرش، انگلس عازم انگلستان شد تا در آنجا علم تجارت آموزد. انگلستان که در آن عصر پیشرفته ترین کشور صنعتی به شمار میرفت و خاستگاه اصلی طبقهٔ جدید، یعنی کارگران صنعتی، محسوب میشد، تجارب ارزنده‌ای در اختیار انگلس گذاشت و وی در این کشور فرصت یافت تا از نزدیک شاهد زندگی و کار مرارت بار و جانکاه کارگران صنعتی باشد. متأثر از استثمار بیرحمانه، انگلس به ریشه ‌های درد و علل حاکم بر شرایط تحمل ناپذیر کارگران اندیشید و به مطالعه نقایص جنبش « منشوریان» چارتیست‌ها،که ساده لوحانه و خیال پردازانه برکناری داوطلبانهٔ قدرت سرمایه داری را تبلیغ می‌کردند، آغاز کرد. نتیجهٔ این مطالعات به صورت کتابی تحت عنوان «یاریبه نقد اقتصاد سیاسی»۱۸۴۴ انتشار یافت. مارکس آن را یک اثر درخشان در زمینهٔ طبقه بندی‌ها یا قتصادی و «شرایط زیست طبقهٔ کارگر در انگلستان» نامید.
در این اثر انگلس آیندهٔ تابناک طبقهٔ کارگر و نیز رسالت تاریخ ساز آن را بیان کرد. انگلس نخستین کسی بود که اظهار داشت کارگران صنعتی تنها یک طیقهٔ زحمتکش نیستند بلکه طبقه‌ای هستند که در راه رهایی خود و زحمتکشان دیگر پیکار می‌کنند. بدین سان انگلس در انگلستان به جای آموختن فنون مال اندوزی از راه تجارت، بینش سوسیالیسم و نابودی استثمار فرد از فرد را پذیرفت. پس از اندکی او انگلستان را ترک کرد و رهسپار پاریس شد و در این شهر بود که خجسته آشنایی دو راد مرد تاریخ نوین تحقق یافت. آشنایی انگلس با مارکس آغاز یک پیوند عمیق اندیشه‌ای، عاطفی، کاری، مبارزاتی و حتی خانوادگی شد. در تاریخ مدون جهان چنین جفت اندیشمند و مبارزی را سراغ نداریم که بدین حد اندیشه، بینش، مبارزه و خلاقیت مشترکشان در هم عجین شده باشد.
طی سالهای۴۶ـ۱۸۴۴ این دو مشترکا کتاب «خانواده مقدس» و «ایدئولوژی آلمانی» را نوشتند. هدف از انتشار این کتاب‌ها انتقاد از فلسفه هگل، فویر باخ و پیروان دیگر آنان بود. انگلس با هم اندیشی مارکس پایه «مادیگرایی تاریخی و مادیگرایی استدلالی(ماتریالیسم دیالکتیک) » را بنا نهاد و در ضمن در سازمان کارگری «اتحاد کمونیست» به فعالیت پرداخت. در سال ۱۸۴۷ انگلس خطوط اصلی مرامنامه « اتحاد کمونیست» را تحت عنوان «اصل مکتب اشتراکی» نوشت. بر اساس همین مرامنامه بود که اندکی بعد با همکاری مارکس «بیانیه حزب کمونیست» (۱۸۴۸) تدوین یافت که طی آن ایدئولوژی جدید طبقه نوخاسته کارگر صنعتی اعلام شد.
انگلس به عنوان روزنامه نگار نقش فعالی در پراکندن آرا و افکار مربوط به تئوری و عمل مبارزات طبقاتی زحمتکشان ایفا کرد. در وقایع انقلاب ۴۹ـ۱۸۴۸ وی دوش به دوش نیروهای انقلابی به نبرد پرداخت و عملا در میدان انقلاب با تجربه‌های انقلابی آب دیده شد. پس از شکست انقلاب ناچار انگلس آلمان را ترک گفت. در سال بعد وی تجارب، مشاهدات و نظرات خود را در دو کتاب تحت عناوین «جنگ دهقانی در آلمان» و «انقلاب و ضد انقلاب در آلمان» انتشار داد. در این دو اثر انگلس نقش دهقانان را به عنوان هم رزم و هم سنگر کارگران صنعتی توصیف کرده و از دسایس و حیله‌های سرمایه داری پرده برداشت.
انگلس به مدت چهل سال یار غمخوار و وفادار مارکس بود و به انواع متعدد در تهیه، تحریر و تدوین کتاب «سرمایه» به وی کمک کرد. اغلب این کمک از حد فکری گذشته جنبهٔ مالی و مادی به خود میگرفت. بدون حمایت بی دریغ مالیو اندیشه‌ای انگلس و پیگیری صادقانه وی شاید هرگز کتاب عظیم «سرمایه» آفریده نمیشد. پس از درگذشت مارکس (۱۸۸۳) انگلس جلد دوم و سوم آن را انتشار داد. به هنگامی که «سرمایه» در حال تدوین بود انگلس پیگیرانه دربارهٔ تئوری مادیگرایی تاریخی کار می‌کرد که نتیجه آن عبارت از نشریاتی است که تحت عناوین زیر انتشار یافتند: ۱. فویر باخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی ۲. آنتیدورینگ ۳. منشا خانواده، مالکیت خصوصیو دولت
علاوه بر این‌ها انگلس تئوری مادیگرایی دیالکتیکیرا در علوم طبیعی نیز به کار گرفت. بسیاری از کشفیات علمی قرن بیستم را پیش بینی کرد. وی یکی از پیشتازان و پایه گذاران تئوری معرفت و جامعه شناسی علم است. انگلس در تمام طول حیات اجتماعی خود فعالانه در مسایل سیاسی اروپا شرکت کرده و به عنوان هم رزم و هم سنگر مارکس، شناخته می‌شود.

قسمت هایی از کتاب آنتی دورینگ
مسیحیت هم فقط یک نوع تساوی میان انسان ها می شناخت، آن هم تساوی معصیت موروثی که با خصوصیت مسیحیت به عنوان مذهب بردگان و ستمکشان تطابق داشت. علاوه بر آن تساوی برگزیدگان را هم می شناخت که آن هم فقط در اوایل بدان اشاره می شد. آن نشانه هایی هم که در ابتدای مذاهب جدید، در مورد اشتراک مال مشاهده می شود، بیشتر به همبستگی تحت تعقیب قرار گرفتگان مربوط می شود، تا به تصورات واقعی در مورد تساوی. دیگری نگذشت که تثبیت تضاد روحانی و عوام به کوشش های اولیه این تساوی مسیحی هم خاتمه بخشید. سرازیر شدن ژرمن ها به اروپای غربی و ایجاد تدریجی نوعی طبقه بندی اجتماعی سیاسی پیچیده ای که تا آن زمان در هیچ کجای اروپا دیده نشده بود، هر گونه تصوری درباره مساوات را از بین برد ولی در عین حال اروپای غربی و مرکزی را به حرکت تاریخی کشاند و برای اولین مرتبه سرزمین فرهنگی یکپارچه ای به وجود آمد و در این سرزمین برای اولین سیستمی از مجموعه دولت های ملی تشکیل شد که یکدیگر را متقابلا تحت نفوذ و مخمصه قرار می دادند. و بدین تربیت زمینه ای فراهم آورد که بر اساس آن بعدها می توانست سخنی از ارزش واحد و حقوق انسانی در میان باشد

ساختار کتاب
فریدریش انگلس
مقدمه ناشر
دیباچه‌های هر سه چاپ
مدخل
۱ـ کلیات
۲ـ آنچه که آقای دورینگ وعده می‌دهد.
فصل اول: فلسفه
۳ـ تبویب ـ لمّی
۴ـ شمای جهان
۵ـ فلسفه طبیعت زمان و مکان
۶ـ فلسفه طبیعت: تکوین کیهان، فیزیک، شیمی
۷ـ فلسفه طبیعت: جهان ارگانیک (آلی)
۸ـ فلسفه طبیعت: جهان ارگانیک (آلی) (خاتمه)
۹ـ اخلاق و حقوق: حقایق جاودان
۱۰ـ اخلاق و حقوق ـ مساوات
۱۱ـ اخلاق و حقوق ـ آزادی و ضرورت
۱۲ـ دیالکتیک ـ کمیت و کیفیت
۱۳ـ دیالکتیک ـ نفی نفی
۱۴ـ خاتمه
فصل دوم: اقتصاد سیاسی
۱ـ موضوع و متد
۲ـ تئوری قهر
۳ـ تئوری قهر (ادامه)
۴ـ تئوری قهر (خاتمه)
۵ـ تئوری ارزش
۶ـ کار ساده و مرکب
۷ـ سرمایه و اضافه ارزش
۸ـ سرمایه و اضافه ارزش (خاتمه)
۹ـ قوانین طبیعی اقتصاد بهره زمین
۱۰ـ از تاریخ انتقادی
فصل سوم: سوسیالیسم
۱ـ جنبه تاریخی
۲ـ جنبه تئوریک
۳ـ تولید
۴ـ توزیع
۵ـ دولت، خانواده، تعلیم و تربیت

کلیدواژه:
آنتی دورینگ، انقلاب آقای دورینگ در علم، مارکس و انگلس، سوسیالیسم، ماتریالیسم، اقتصاد سیاسی، کتاب سیاسی، فلسفه طبیعت

کتاب های مرتبط

1- معرفی کتاب  در یوتیوب

2- معرفی کتاب  در آپارات

اطلاعات بیشتر

نویسنده

فردریش انگلس

مترجم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Show only reviews in فارسی (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آنتی دورینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

test